Upratovanie kuchyne nebolo nikdy jednoduchšie.

Thumbnail Thumbnail

Divermiteje etablovaným lídrom na trhu. Jeho jedinečný, patentovaný dizajn poskytuje bezkonkurenčné výhody v oblasti bezpečnosti, jednoduchosti, výkonu a kontroly nákladov. Obal výrazne znižuje množstvo odpadu a je 100 % recyklovateľný. Divermite nevyžaduje žiadne pripojenie na vodu ani elektriku. Systém jednoducho umiestnite na miesto, ktoré vám vyhovuje. Vhodný na plnenie fliaš s rozprašovačom, vedier alebo umývadiel.

 

Znižujte náklady

 • Divermitekombinuje použitie vysoko koncentrovaných formulácií produktu s presným dávkovaním s cieľom dosiahnuť maximálnu účinnosť a čistiaci výkon.
 • Kontrolované dávkovanie znamená kontrolované a predvídateľné náklady.
 • Dizajn balenia zabezpečuje, aby nedochádzalo k plytvaniu produktu, a použitie opakovane použiteľných fliaš s rozprašovačom ponúka značné úspory, čo sa týka obalov, a poskytuje vynikajúce prevádzkové náklady.

 

Minimalizujte školenia 

 • Divermitesa extrémne jednoducho používa – jednoduchý a logický, jeho dizajn znižuje školenie personálu na minimum
 • Dávkovacie zariadenie je farebne označené na ľahkú identifikáciu personálom
 • Postrekovače sú označené kódom, aby sa zabránilo akémukoľvek zmiešaniu chemikálií

 

Maximalizujte svoju bezpečnosť

 • Divermitekoncentrované vrecká ponúkajú vynikajúcu bezpečnosť
 • Tekutina je utesnená, čo vylučuje kontakt s produktom pri výmene balenia
 • Vrecká sú ľahké, ideálne na ručnú manipuláciu
 • Vrecká nezanechávajú žiadne odpadové chemikálie, a preto sa môžu bezpečne zlikvidovať. Opäť bez kontaktu s produktom

 

Znížte dopad na životné prostredie

 • Použitie koncentrovaných prípravkov a kontrola dávkovania znižuje množstvo uvoľnenej chemikálie do životného prostredia až o 68 % v porovnaní s produktmi, ktoré sa musia riadiť manuálne.
 • V porovnaní s tradičnými 5 l kontajnermi sa dosiahne zníženie hmotnosti plastov o 80 %
 • Divermiteminimalizuje dopad na životné prostredie a maximalizuje úspory pri likvidácii odpadu

 

V spoločnosti Diversey sa neustále snažíme znižovať dopad na životné prostredie. Divermite je iba jednou inováciou, ktorá v porovnaní s tradičnými systémami dosahuje výrazné zníženie dopadu na životné prostredie.