ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Thumbnail Thumbnail

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument nie je oficiálnym prekladom a slúži len ako užitočný prostriedok k porozumeniu pôvodného dokumentu, ktorý bol napísaný v inom jazyku. V prípade rozporu medzi anglickou verziou a prekladom má prednosť anglická verzia. Diversey nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby, opomenutia alebo nejasnosti v preklade. Každá osoba alebo orgán, ktorý sa spolieha na preložený obsah, tak robia na vlastné riziko. V prípade pochybností si prečítajte oficiálnu anglickú verziu. Ak nás chcete upozorniť na chybu v preklade alebo nepresnosť, pošlite e-mail na adresu:  Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

Spoločnosť Diversey (ďalej len „spoločnosť“) rešpektuje vaše obavy týkajúce sa súkromia. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) sa vzťahujú na osobné údaje (ako sú definované nižšie), ktoré zhromažďujeme na stránke diversey.com a ďalších internetových stránkach spoločnosti, ktoré odkazujú na tieto zásady ochrany osobných údajov spolu ďalej len „stránka(-y)“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sú začlenené do, podliehajú a riadi sa, určitými podmienkami používania internetovej podmienky (ďalej len „podmienky“), ktoré ste uzatvorili („vy“, „vaši“) so spoločnosťou. Použité výrazy s veľkými písmenami, ktoré ale nie sú definované v týchto zásadách ochrany osobných údajov, majú významy, ako sú definované v podmienkach.

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú typy informácií, ktoré zhromažďujeme na stránkach, ako môžeme tieto informácie použiť, s kým ich môžeme zdieľať a čo robíme na ich ochranu. Tiež vám povieme, ako nás môžete kontaktovať a požiadať nás o aktualizáciu vašich preferencií týkajúcich sa toho, ako s vami komunikujeme, alebo vám odpovieme na otázky, ktoré môžete mať o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov neriešia používanie a zverejňovanie vašich informácií našimi obchodnými partnermi, ktorí môžu ponúkať služby prostredníctvom našej stránky (našich stránok) alebo odkazov na našu stránku (naše stránky). Tieto subjekty majú svoje vlastné zásady popisujúce ich postupy.

 

Informácie, ktoré získavame

Keď navštívite stránku (stránky), môžete poskytnúť (a môžeme získať) informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa, domáce/mobilné telefónne číslo, informácie o platobnom účte (napr. informácie o kreditnej karte), demografické informácie alebo iné osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) pri používaní lokality, napríklad pri registrácii účtu, a pri vytváraní obsahu alebo pri interakcii s ostatnými používateľmi lokality, napríklad prostredníctvom funkcií, ako je napríklad odosielanie spätnej väzby. Nižšie je uvedený stručný, všeobecný opis typov informácií, ktoré získavame cez stránku(-y):

Informácie prostredníctvom zariadení: súprava inteligentných zariadení spoločnosti, aplikácií a digitálnych riešení na sledovanie spoločnosti (napr. IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) tiež zhromažďuje rôzne formy iných ako osobných informácií, ako napríklad informácie o používaní zariadenia, údaje o polohe a údaje o podnikovej inteligencii. V súvislosti so zariadením môžeme získavaťlokalizačné dáta  v takom rozsahu, v akom používa vaše zariadenie jednu z našich aplikácií, ak ste súhlasili s takýmto spracúvaním. Takéto lokalizačné údaje môžu byť spárované s inými údajmi na odvodenie osobných informácií.

Citlivé osobné údaje: Ak ste súhlasili so spracúvaním takýchto informácií, môžeme získať aj informácie, ktoré odhalia rasový a etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo ktoré sa týkajú zdravia alebo návykov na pracovisku. Takéto informácie sa niekedy označujú ako „citlivé osobné údaje“.

Ak používate na prihlásenie sa na stránku(-y) alebo na interakciu so spoločnosťou iným spôsobom externú sociálnu sieť (napríklad účet Facebook, Google+ alebo LinkedIn), môžeme získať vaše meno a ďalšie informácie z vašej sociálnej siete a účtu. Na našich stránkach Kariéra sa môžete napríklad rozhodnúť použiť účet sociálnej siete na prihlásenie alebo poskytnutie (prostredníctvom nášho poskytovateľa služieb) dynamický životopis, ktorý sa automaticky časom aktualizuje, keď aktualizujete svoj účet na sociálnej sieti. Všetky prebiehajúce zdieľanie údajov môžete zastaviť pomocou nastavení účtu v sociálnej sieti.

 

Súbory cookie

Keď navštívite naše stránky, môžeme spolu s tretími stranami získať určité informácie automatizovanými prostriedkami pomocou technológií, ako sú súbory cookie, protokoly webového servera a webové signály. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú webové lokality a e-mailové servery a ktoré umožňujú prístup do vášho počítača alebo iného zariadenia pripojeného na internet, s cieľom jedinečne identifikovať váš prehliadač alebo zariadenie alebo ukladať informácie alebo nastavenia vo vašom zariadení. Váš prehliadač vám môže oznámiť, ako získavať oznámenia pri prijatí určitých typov súborov cookie a ako obmedziť, zakázať alebo odstrániť niektoré súbory cookie. Vezmite na vedomie, že bez určitých súborov cookie, nemusíte byť schopní používať všetky funkcie našej stránky (našich stránok). Môžeme napríklad používať niektoré základné súbory cookie, ktoré sa nastavia pri zadaní niektorej z našej stránky (stránok) na pomoc s navigáciou počas vašej návštevy našej stránky (stránok), alebo keď vyplníte určité formuláre. Blokovanie týchto súborov cookie alebo ich vymazanie skôr, ako uplynie ich bežný dátum platnosti, môže spôsobiť problémy.

 

Automaticky získané informácie

Naše webové servery môžu zaznamenávať informácie, ako napr. informácie o vašom zariadení a type operačného systému, type prehliadača, doméne, ID zariadenia, adrese internetového protokolu („IP“) a ďalších systémových nastaveniach, ako aj jazyk, ktorý používa váš systém, a krajine a časovom pásme, v ktorom sa nachádza vaše zariadenie. Denníky webového servera tiež môžu zaznamenávať informácie, ako je adresa internetovej stránky, ktorá vás odkázaná na našu stránku (naše stránky) a adresu IP zariadenia, ktoré používate na pripojenie na internet.

Na kontrolu toho, ktoré súbory cookie umiestňujú a ku ktorým súborom cookie majú webové servery a ktoré informácie sa získavajú automatizovanými prostriedkami, môžeme umiestniť značky na našich internetových stránkach s názvom „“web beacons“. Sú to malé súbory, ktoré nám umožňujú pochopiť akcie návštevníkov na našej stránke (našich stránkach). Podobnú technológiu môžeme použiť aj v e-mailoch, ktoré odosielame, čo nám umožní umiestňovanie alebo prístup k súborom cookie a tiež nám umožní zistiť, či ste dostali e-mail, či ste si otvorili e-mail a či ste klikli na nejaké odkazy v e-maile.

Okrem toho získavame informácie, ktoré nám poskytnete pri vyhľadávaní na stránkach, zadávaní objednávok alebo obnove služby (vrátane produktov, ktoré používate), úprave informácie vo vašom profile, telefonickej komunikácii s nami, komunikácii prostredníctvom e-mailu, textových služieb alebo iným spôsobom, alebo zapájaním sa do blogov, v diskusných kluboch alebo v rámci komunitných príspevkov.

 

Získavanie údajov treťou stranou

Na našich stránkach používame služby webových analytických služieb tretích strán, ako napríklad Google Analytics. Títo poskytovatelia služieb používajú súbory cookie a webové signály alebo iné technológie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako používajú používatelia stránku(-y). Informácie zhromaždené takouto technológiou (vrátane, ak je to vhodné, vašej adresy IP) budú sprístupnené alebo získavané priamo týmito poskytovateľmi služieb, ktorí používajú tieto informácie na uľahčenie vyhodnotenia vášho používania stránky (stránok).

Tretie strany môžu zhromažďovať osobné informácie o vašich online aktivitách v priebehu času a na rôznych stránkach, keď používate našu stránku(-y). Poskytovatelia tretích strán určitého vloženého obsahu a nástrojov na našej stránke (našich stránkach) (napríklad vložené príspevky siete Tweeter alebo Facebook, alebo vložený komentár na blogu zo systému DISQUS alebo ktorejkoľvek sociálnej siete, ktoré môžete použiť na prihlásenie na našu stránku (naše stránky) alebo na odoslanie informácií na našej stránke (našich stránkach)) môžu zhromažďovať osobné údaje priamo od vás v súvislosti s vašou interakciu s takýmto obsahom a nástrojmi.

Údaje o vašich aktivitách na našej stránke (našich stránkach) môžu byť zhromažďované na použitie pri poskytovaní reklamy prispôsobenej vašim individuálnym záujmom na iných internetových stránkach a online službách. Môžete si vybrať, či sa majú vaše informácie získavať na tento účel. Zúčastňujeme sa reklamných služieb spravovaných tretími stranami. Reklamné služby môžu v priebehu času sledovať vaše online aktivity získaním informácií prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, a to aj prostredníctvom používania automatizovaných technológií opísaných vyššie, a tieto informácie môžu používať na zobrazovanie reklám prispôsobených vašim individuálnym záujmom a/alebo na základe predchádzajúcej návštevy našej stránky (našich stránok). Spolu s dodávateľmi tretích strán môžeme používať súbory cookie prvej strany a súbory cookie tretích strán samostatne alebo spoločne, ako aj iné automatizované prostriedky a údaje získané prostredníctvom takýchto prostriedkov a z iných zdrojov (i) na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám (vrátane reklám založených na minulých návštev našej stránky (našich stránok)) a (ii) na podávanie správy o našich zobrazeniach reklamy, iných použitiach reklamných služieb a interakcii s týmito zobrazeniami reklamy a reklamnými službami (vrátane toho, ako súvisia s návštevami našej stránky (našich stránok)).

Nebudeme získavať viac osobných informácií, ako je primerane potrebné alebo relevantné, aby ste mohli plne využívať našu stránku (naše stránky) a súvisiace funkcie, a na poskytovanie produktov, iných služieb alebo podpory.

 

Ako používame informácie, ktoré získame

Informácie, ktoré o vás získame, môžeme použiť pri návšteve stránky (stránok) na rôzne účely vrátane:

 • overenia vašej identity;

 • spracúvania, hodnotenia a reagovania na vaše požiadavky, otázky a aplikácie;

 • vytvárania, správy a komunikácie s vami o vašich účtoch;

 • kontaktovania na účely priamej marketingovej komunikácie, ak ste poskytli súhlas;

 • spracúvania údajov, ktoré nám umožňujú poskytovať produkty a služby, ktoré ste vy a/alebo vaša spoločnosť kúpili alebo licencovali od spoločnosti;

 • potrebnú komunikáciu na účely uplatnenia podmienok;

 • poskytnutia prístupu k vášmu profilu používateľa a histórii stránky;

 • agregácie a odstraňovania osobne identifikovateľných aspektov takýchto údajov s cieľom analyzovať údaje za predpokladu, že ste poskytli súhlas alebo je spracúvanie povolené zákonom. Zahŕňa to vytvorenie pseudonymizovaných a anonymizovaných údajov;

 • prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov a služieb; riadenia našej komunikácie; vykonávania prieskumu trhu a analýzy údajov; určovania a riadenia účinnosti našej reklamy a marketingu; analýzy a prispôsobenia našich produktov, služieb, stránky (stránok) a komunikácie; správu našej stránky (našich stránok); a účtovné aktivity, audit, fakturáciu, zmierovacie konania a získavanie informácií za predpokladu, že ste poskytli súhlas alebo je spracúvanie povolené zákonom.);

 • spracovanie vašej žiadosti o zamestnanie a komunikáciu s vami v súvislosti s možným zamestnaním na základe informácií, ktoré odošlete prostredníctvom stránky (stránok);

 • ochranu a predchádzanie podvodom, neoprávneným transakciám, pohľadávkam a iným záväzkom a riadenie rizika vystavenia sa a kvality;

 • dodržiavanie a presadzovanie platných zákonných požiadaviek, priemyselných noriem a našich zásad a podmienok, ako napr. naše podmienky;

 • sledovanie agregovaných metrík používania lokality, ako je celkový počet návštevníkov a prezeranie stránok; a

 • poskytovanie personalizačných a sledovacích služieb;

 • dodržiavanie a plnenie povinností, ktoré vyplývajú z obchodnej zmluvy, ktorú sme uzatvorili s vami alebo so subjektom, pre ktorý pracujete alebo s ktorým máte zmluvný vzťah.

Osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je potrebné alebo relevantné na splnenie vyššie uvedených účelov alebo v súlade s platnými zákonmi, na riešenie sporov, riešenie problémov alebo pomoc pri vyšetrovaní. Potom, ako už nebude potrebné uchovávať osobné údaje, ich zlikvidujeme v súlade s našimi zásadami uchovávania a likvidácie údajov.

 

Prenosy údajov/prenosy tretím stranám

Spoločnosť sa môže zapojiť do prenosov vašich získaných osobných informácií poskytovateľom služieb tretích strán, ktoré používa spoločnosť na podporu poskytovania produktov a iného obsahu a služieb. Ako to povoľuje rozhodné právo, môže spoločnosť zverejniť automaticky získané a iné súhrnné informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, so zainteresovanými tretími stranami na pomoc takýmto stranám pochopiť používanie, prezeranie a demografické vzory pre určité programy, obsah, služby, reklamy, propagačné akcie a/alebo funkcie dostupné prostredníctvom spoločnosti. Vo všeobecnosti sa tieto zverejnenia vykonávajú za podmienok porovnateľných s týmito zásadami ochrany osobných údajov, a príjemcovia smú používať informácie iba na také účely, na ktoré boli poskytnuté.

Ako to povoľuje rozhodné právo, môžeme tiež zdieľať určité osobné údaje medzi našimi pridruženými spoločnosťami a spoločnými marketingovými partnermi na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Osobné údaje môžeme poskytnúť našim autorizovaným predajcom, aby sme vás mohli kontaktovať na účely sledovania vašich požiadaviek alebo na informovanie o nových aktivitách.

Spoločnosť môže využívať služby spracúvania platieb treťou stranou a vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené takýmto poskytovateľom v súvislosti so spracovaním vašej úhrady za poplatky a iných transakcií, ktoré vykonáte na stránke (stránkach).

Spoločnosť prevedie takéto informácie tretím stranám, ktoré zmluvne súhlasia s ochranou týchto údajov spôsobom, ktorý nie je menej obmedzujúci ako normy spoločnosti na ochranu osobných údajov.

 

Prenosy mimo geografického miesta získavania

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme preniesť do miest v Spojených štátoch alebo iných krajinách, ktoré sú iné ako krajina, v ktorých boli pôvodne získané. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké právne predpisy o ochrane údajov ako krajina, v ktorej ste informácie pôvodne poskytli. Pri prenose vašich informácií v medzinárodnom meradle, budeme chrániť tieto informácie tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a v súlade s platnými zákonmi.

 

Prenosy vyžadované zákonom

S výhradou rozhodného práva môžeme zverejniť informácie o vás (i), ak sme povinní tak urobiť zo zákona, na základe nariadenia alebo právneho procesu, ako je napr. predvolanie; (ii) v reakcii na žiadosti vládnych subjektov, ako sú orgány činné v trestnom konaní; (iii) keď sme presvedčení, že je zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné na predchádzanie fyzickej, finančnej alebo inej ujmy, zranenia alebo strate; alebo (iv) v súvislosti s vyšetrovaním podozrivej alebo skutočnej nezákonnej činnosti.

 

Vaše možnosti

Ak chcete aktualizovať alebo upraviť svoje informácie alebo predvoľby prihlásenia sa na odber noviniek, môžete nás kontaktovať podľa nižšie uvedeného popisu v časti „Kontaktuje nás“. Na niektorej stránke (niektorých stránkach) môžete vykonať tieto voľby priamo prihlásením sa do svojho účtu. Môžete sa tiež odhlásiť z odberu niektorého z našich reklamných e-mailov kliknutím na odkaz „odhlásiť“ v ľubovoľnom reklamnom e-maile, ktorý od nás dostanete. Zmeny vykonané vo vašom profile budú účinné po uložení do našich systémov v súlade s našimi štandardnými postupmi na implementáciu používateľských otázok týkajúcich sa osobných údajov.

V závislosti od zákona o ochrane údajov vo vašej krajine môžete mať zákonné právo získať prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávame. Okrem toho, ak si myslíte, že sú osobné údaje nepresné, môžete mať zo zákona právo požadovať, aby sme informácie opravili alebo zmenili. Ak chcete požiadať alebo namietať naše spracúvanie vašich osobných údajov alebo ak chcete odvolať súhlas s takýmto spracúvaním (práva, ktoré udeľujú zákony niektorých krajín), môžete nás kontaktovať tak, ako je to uvedené v časti „Kontaktujte nás“.

 

Odhlásenie sa (citlivé osobné informácie)

Ako je uvedené vyššie, ak poskytnete svoj súhlas, môžeme získať citlivé osobné údaje. Ak si želáte zakázať získavanie a používanie citlivých osobných informácií na účely poskytovanie služieb, ktoré môžu zahŕňať prenos takýchto citlivých osobných informácií tretím stranám, potom sa môžete rozhodnúť a zakázať toto získavanie a používanie označením políčka Odhlásiť sa“ vo svojich preferenciách používateľa. Ak žiadna z dostupných možností nespĺňa vaše požiadavky alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás priamo.

 

Odhlásenie (prenosy tretích strán)

Osobné údaje zverejňujeme našim partnerom tretích strán tak, ako je to uvedené v časti Prenos údajov. Ak chcete obmedziť zverejnenie vašich osobných údajov tretím stranám, môžete sa odhlásiť z takýchto zverejňovaní zmenou vašich preferencií vo svojom profile alebo zaslaním oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom tohto formulára žiadosti o odhlásenie. Ak ste sa v minulosti „prihlásili“ na určité postupy získavania a používania v súvislosti s osobnými informáciami, môžete sa „odhlásiť' zmenou vašich preferencií vo svojom profile alebo zaslaním oznámenia prostredníctvom e-mailu. Naše kontaktné údaje nájdete nižšie.

 

Ako chránime osobné údaje

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale napriek nášmu úsiliu nemôžeme sľúbiť, že náš bezpečnostný program vždy eliminuje všetky možné bezpečnostné riziká a naša zodpovednosť je obmedzená, ako je uvedené v týchto podmienkach.

Spoločnosť vynakladá komerčne primerané úsilie na ochranu a bezpečnosť všetkých údajov vrátane osobných informácií, ktoré získala spoločnosť od vás prostredníctvom stránky (stránok). Spoločnosť udržiava určité administratívne, technické a fyzické ochrany v snahe chrániť bezpečnosť osobných údajov, ktoré získavame na stránke (stránkach). Osobné informácie a iné údaje sú uložené v hosťovaných a zabezpečených prostrediach, ktoré využívajú akceptované priemyselné štandardy na zabezpečenie údajov. Spoločnosť vynakladá komerčne primerané úsilie, aby spolupracovala s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktoré spĺňajú akceptované priemyselné štandardy na podporu získavania, skladovania, hosťovania, spracovania a uchovávania údajov vrátane osobných informácií.

Bez ohľadu na vyššie uvedené však spoločnosť nemôže zaručiť a ani nezaručuje, že informácie, ktoré získa spoločnosť nebudú sprístupnené, zverejnené, pozmenené alebo zničené chybovým systémom alebo obchádzaním našich záruk.

Je tiež dôležité, aby ste dodržiavali kontroly prístupu (napr. používateľské meno/správa hesiel) a iné platné ustanovenia podmienok na ochranu pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu a k zariadeniam, ktoré používate na prístup na stránku (stránky).

 

Odkazy na iné internetové stránky tretích strán; aktivity tretej strany

Naša stránka (naše stránky) môžu poskytovať odkazy na iné internetové stránky pre vaše pohodlie a informácie. Tieto internetové stránky môžu prevádzkovať spoločnosti, ktoré k nám nie sú pridružené. Prepojené webové lokality môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Dôrazne vám odporúčame skontrolovať ich, ak navštívite akékoľvek prepojené webové lokality. Nie sme zodpovední za obsah žiadnych internetových stránok, ktoré nie sú k nám pridružené, za použitie týchto internetových stránok, ani za zásady ochrany osobných údajov týchto internetových stránok.

 

Sťažnosti

Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa používania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na nižšie uvedenej adrese.

 

Riešenie sporov

Spory sa budú riadiť v súlade s týmito podmienkami.

 

Údaje o ľudských zdrojoch

Spoločnosť môže zhromažďovať osobné informácie týkajúce sa žiadostí o zamestnanie v spoločnosti prostredníctvom našej stránky Kariéra, ako je váš životopis, a ďalšie informácie relevantné pre konkrétne pracovné miesta inzerované na našej stránke (našich stránkach). Tieto osobné údaje budú podliehať týmto podmienkam. Na podanie takýchto osobných informácií prostredníctvom našej stránky Kariéra sa budete musieť prihlásiť.

 

Fúzie, akvizície a reorganizácie

V prípade, že získa celú spoločnosť alebo jej časť tretia strana, alebo bude spoločnosť alebo jej časť reorganizovaná alebo sa zlúči s treťou stranou, vyhradzujeme si právo, v ktorejkoľvek z týchto okolností, previesť alebo postúpiť informácie, ktoré sme získali od používateľov v súvislosti s takýmto zlúčením, nadobudnutím, predajom alebo inou zmenou v kontrole spoločnosti. V takomto prípade budeme požadovať, aby každý takýto kupujúci alebo tretia strana súhlasili a zaobchádzala s vašou stránkou (stránkami) takým spôsobom, ktorý nie je menej obmedzujúci, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo v podmienkach.

 

Poradie priority

Tieto zásady ochrany osobných údajov podliehajú podmienkam používania vrátane, bez obmedzenia, všetkých zrieknutí sa a obmedzení zodpovednosti, ktoré sú tu uvedené. V prípade akéhokoľvek konfliktu medzi týmito zásadami ochrany osobných údajov a zmluvnými podmienkami, prevládajú podmienky.

 

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom odzrkadliť zmeny v našich postupoch v oblasti osobných informácií alebo v súvislosti s platnými zákonmi. Aktualizovanú verziu zverejníme na našej stránke (našich stránkach) a v hornej časti uvedieme dátum poslednej aktualizácie.

Pravidelne navštevujte túto lokalitu, aby ste sa dozvedeli o všetkých zmenách v týchto zásadách ochrany osobných údajov. V prípade, že zmeny podstatne zmenia vaše práva alebo povinnosti podľa týchto zásad, vynaložíme komerčne primerané úsilie na to, aby sme vás o zmene informovali. Môžeme napríklad poslať správu na vašu e-mailovú adresu, ak máme danú adresu uloženú v našich súboroch, alebo môžeme vygenerovať vyskakovacie alebo podobné oznámenia, ktoré sa vám zobrazia pr návšteve našej stránky (stránok) po prvýkrát po vykonaní týchto podstatných zmien. Naše zmenené a doplnené zásady ochrany osobných údajov sa automaticky prejavia až po dátume, kedy bude aktualizácia zverejnená, okrem toho, že (a) bez vášho súhlasu nebudeme používať vaše predtým získané osobné údaje takým spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými zásadami ochrany osobných údajov v čase, kedy sme získali tieto informácie, a (b) ak nesúhlasíte so zmenami v zásadách ochrany osobných údajov, môžete ukončiť svoj účet a tým aj používanie stránky (stránok). Ak budete pokračovať v používaní stránky (stránok) po tom, ako nadobudli platnosť revidované alebo aktualizované zásady ochrany osobných údajov, naznačujete tým, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s aktuálnou verziou zásad ochrany osobných údajov.

 

Obyvatelia EÚ

Ak bývate v EÚ a využívate našu stránku na nákup produktov alebo služieb ponúkaných obyvateľom EÚ, alebo ak získavame, sledujeme a/alebo spracúvame alebo prenášame vaše osobné informácie alebo osobné údaje, ktoré nám predložíte prostredníctvom stránky (stránok), budú sa vaše údaje spravovať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, platnými podmienkami a v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane dát (GDPR) (nariadenie (EÚ) 2016/679).

 

Prenosy mimo EÚ

Ak ste rezidentom v EÚ a vaše osobné údaje sa získavajú prostredníctvom našej stránky (našich stránok), môžeme tieto údaje preniesť tretím stranám na účely spracúvania údajov a kontroly údajov, ako je to uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Naše obchodné dohody so sprostredkovateľmi údajov tretích strán alebo prevádzkovateľmi údajov budú v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ o ochrane údajov, ktoré schválila Komisia EÚ (v znení neskorších predpisov).

 

Prihlásenie sa

Všetci návštevníci, okrem existujúcich zákazníkov spoločnosti alebo ktorejkoľvek jej skupiny spoločností a tých, ktorí sa pýtal na služby a produkty spoločnosti už predtým, majú právo prihlásiť sa na získavanie, sledovanie a používanie osobných údajov. Nebudeme získavať vaše osobné údaje, pokiaľ neakceptujete naše postupy v oblasti získavania údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Formulár prihlásenia sa: Spoločnosť Diversey získava, sleduje a môže prenášať osobné údaje, ktoré môžete poskytnúť prostredníctvom tejto stránky, alebo ktoré môže získať spoločnosť Diversey prostredníctvom automatizovaných nástrojov, súborov cookie a inými spôsobmi získavania údajov. Spoločnosť Diversey používa takéto osobné údaje na poskytovanie služieb súvisiacich s produktmi a službami, ktoré používate prostredníctvom našich internetových stránok, na analyzovanie údajov a na uchovávanie alebo spracúvanie vašich údajov v súlade s platnými zákonmi a inými funkciami uvedenými vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak súhlasíte s takýmto používaním vašich osobných údajov, označte nižšie uvedené políčko prihlásenia sa: Áno: _ _ __ _ _ _

 

Odhlásenie/opravy

Všetci návštevníci majú právo odhlásiť sa alebo odvolať súhlas so získavaním alebo používaním údajov. Nezabudnite, že odvolanie súhlasu môže brániť alebo obmedziť našu schopnosť poskytovať vám určité služby a vykonávať určité funkcie. Túto stránku (tieto stránky) však môžete aj naďalej používať v súlade s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.

Môžete tiež požiadať o zobrazenie a zmenu vašich preferencií údajov, nastavení zabezpečenia a preferencií súhlasu na paneli účtu za predpokladu, že si na našej stránke zriadite profil používateľa, alebo odoslaním e-mailu na nižšie uvedené kontaktné informácie. Okrem toho, ako rezident EÚ, môžete sa tiež odhlásiť alebo odvolať súhlas, požiadať o opravu chýb v získaných alebo predložených údajoch, môžete požiadať, aby boli vaše osobné údaje vymazané alebo odstránené. Môžete na to použiť nižšie uvedené kontaktné údaje. Ak odvoláte súhlas, spoločnosť vymaže alebo odstráni príslušné získané osobné údaje.

 

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, alebo ak by ste chceli aktualizovať svoje informácie alebo informácie o preferenciách, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese:

Diversey Ltd. Pyramid Close Weston Favell Northampton NN3 8PD

privacy@diversey.com

 

25.04.19 SB