Bezpečnosť

Spoločnosť Diversey, ako multimiliardový podnik, ktorý pôsobí vo viac ako 170 krajinách, prijíma, vyrába, riadi, skladuje a distribuuje obrovské množstvo vecí, od surovín až po hotové výrobky. Samotný objem vecí, s ktorým prídu do kontaktu odborníci dodávateľského reťazca každý deň, môže vyvolať u príležitostného pozorovateľa dojem, že sa musí vyskytnúť aspoň niekoľko nevyhnutných pracovných úrazov. A bez extrémnej opatrnosti by to tak určite aj bolo.

 

Preto je určite úžasné, že si počas šesťmesačného obdobia od 1. augusta 2018 do 31. januára 2019 udržal globálny tím dodávateľského reťazca spoločnosti Diversey, ktorý pozostáva z niekoľkých stoviek oddaných zamestnancov po celom svete, záznamy bez jedného zranenia. Bez jedného. Toto určite nie je ten druh úspechu, ktorý by ste pripisovali šťastiu.

Graf globálnej bezpečnosti

Spoločnosť Diversey počas celého roka prijíma opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov. Dosiahnutie tohto šesťmesačného medzníka je potvrdením tohto záväzku, ktorý odráža kultúru bezpečnosti a ktorý vyvíjali tímy dodávateľského reťazca spoločnosti Diversey niekoľko rokov. K dôležitým aspektom tejto kultúry patrí nahlasovanie správ o nebezpečných udalostiach, pozorovanie správania, nepretržité školenia a začlenenie bezpečnosti do každodenných pracovných postupov.

 

Pokrok dodávateľského reťazca

Špičková prevádzka vo všetkých zariadeniach spoločnosti Diversey prevyšuje kvalitu, efektívnosť a produktivitu. Náš prístup zahŕňa aj silné zameranie sa na hľadanie spôsobov, ako neustále zlepšovať udržateľnosť našich budov DiverseyCiele spoločnosti Diversey „Facilitators for Life“ požadujú zníženie spotreby energie, emisií skleníkových plynov a odpadu o 10 % a 5 % zníženie spotreby vody do roku 2025. Tieto ciele sa normalizujú podľa objemu výroby a ako základný údaj slúži rok 2018.

 

Okrem zavedenia našej novej základnej línie sme v dodávateľskom reťazci vytvorili pracovnú skupinu na identifikáciu najlepších postupov a ich integráciu do našej globálnej výrobnej stopy. V zariadeniach spoločnosti Diversey na celom svete boli vykonané audity s cieľom nájsť nové riešenia a určiť oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Po implementácii týchto príležitostí očakávame, že sa náš základný údaj z roku 2018 začne vyvíjať smerom k cieľom roku 2025.

Správa o udržateľnosti za rok 2019