Manažment zariadenia

Thumbnail Thumbnail

Ponúkame riešenia, ktoré šetria čas a zvyšujú zisky a zároveň vytvárajú väčšiu hodnotu pre vašich zákazníkov.

 

Sme presvedčení, že čistenie môže byť úspešné iba vtedy, ak sú splnené všetky potreby zainteresovaných strán. Preto každé riešenie Diversey začína pochopením potrieb našich zákazníkov. Ako líder v tomto odvetví využívame naše skúsenosti a poznatky na vytváranie nových príležitostí, ktoré pomáhajú budovať dodávateľom služieb rast ich podnikania.

Tvorba hodnôt

 

Efektivita práce
Zohľadníme všetky náklady na čistenie od práce po dodávky, kvality až po kapitál a poskytujeme riešenia, ktoré pomôžu dosiahnuť štíhlejšie, ekologickejšie a nákladovo efektívnejšie operácie.

 

Rentabilný rast
Váš úspech závisí od neustáleho získavania nových klientov, ako aj od optimalizácie existujúcich zmlúv. Tieto ciele pomáhame dosahovať prostredníctvom konceptov osvedčených postupov, diferenciácie podľa dodávok a celkových úspor nákladov.

 

Neustála inovácia
Aby sme pomohli podnikom rýchlejšie napredovať, neustále inovujeme produktové systémy, metodiky a podporu, zdieľame vedomosti o trhu a poskytujeme správne riešenia v pravý čas.

 

Udržateľnosť
Definujeme udržateľné riešenia ako riešenia, z ktorých majú priamy úžitok ľudia, planéta a zisky. Či už ide o naše výrobky šetrné k životnému prostrediu, najlepšie dávkovacie systémy a systémy riedenia vo svojej triede alebo premyslené riadenie zdrojov, snažíme sa dosiahnuť rovnováhu vo vašom podnikaní.

 

Ľudia a bezpečnosť
Udržiavanie motivácie a bezpečnosti vašich tímov odlišuje dobré čistiace operácie od skvelých. Bezpečnosť berieme vážne a ponúkame nástroje, školenia a podporu, ktoré pomáhajú predchádzať zraneniam a uľahčujú prácu.

 

Optimalizácia pracovného kapitálu
Zjednodušením nákupu, znížením zásob a minimalizáciou nákladov na zariadenia môžu podniky zefektívniť vytváranie zisku. Podporujeme našich zákazníkov systémami Smart Fleet Management, finančnými riešeniami a inteligentným sledovaním a monitorovaním.

 

Riešenia integrovaného manažmentu zariadenia

Sme hrdí na to, že vám môžeme ponúknuť komplexný prístup k čisteniu pomocou inteligentnejších a integrovaných riešení, ktoré sa zameriavajú na všetky prvky starostlivosti o zariadenia a chránia tak vašu značku a podnikanie.

Riešenia zamerané na zákazníka