Starostlivosť o budovy
 Systematický prístup k čisteniu

Thumbnail Thumbnail

Systematický prístup k čisteniu

 

Vzhľad tvrdých povrchov a podláh je jedným z najvýznamnejších v celkovom vzhľade interiéru budovy. Nesprávna údržba tvrdých podláh a povrchov bude mať za následok rýchle poškodenie a drahé náklady na výmenu. Mnohí ľudia majú problém s tým, ako dosiahnuť želané výsledky z hľadiska vzhľadu, ochrany a bezpečnosti pri znižovaní rozpočtov, nedostatku personálu a nedostatku času.

 

Vyvinuli sme kompletné, jednoduché a ľahko implementovateľné riešenia poskytujúce odpoveď na všetky vaše konkrétne problémy s čistením a hygienou. Naša ponuka sa skladá z denných čistiacich prostriedkov na všetky povrchy vašich priestorov;  vysokovýkonných čistiacich prostriedkov pre náročnejšie práce a špeciálnych riešení pre konkrétne typy nečistôt a škvŕn alebo pre špecifické hygienické požiadavky. 

 

Starostlivosť o budovy

 

V kombinácii so správnymi nástrojmi, vybavením a službami pomáhajú riešenia spoločnosti Diversey optimalizovať výkon a ziskovosť vašej prevádzky, aby ste sa mohli zamerať na svoje hlavné podnikanie:

  • Ziskový rast – krv vášho podnikania. Spoločnosť Diversey poskytuje riešenia, ktoré vám pomôžu získať nových klientov, optimalizovať existujúce zmluvy, rozšíriť služby a vstúpiť na nové trhy, čím získate odrazový bod k úspechu.

  • Optimalizácia pracovného kapitálu – spravovanie finančných zdrojov je životne dôležité pre dosiahnutie ziskovosti. Spoločnosť Diversey vám pomáha zjednodušiť nákup, znížiť zásoby a minimalizovať náklady na údržbu vášho zariadenia. Peňažný tok je pre váš rast rozhodujúci, preto sa snažíme pomôcť vám optimalizovať vaše výdavky.

  • Znížené prevádzkové náklady – Integrované portfólio riešení spoločnosti Diversey je navrhnuté tak, aby sa znížila spotreba, dosiahol nižší objem odpadu a nižšie náklady  Pozeráme sa na všetky náklady na čistenie, od práce po zásoby, kvalitu a kapitál. Každým krokom pomáhame, aby boli vaše operácie štíhlejšie, ekologickejšie a nákladovo efektívnejšie.

  • Výkonnosť a bezpečnosť ľudí – získanie toho najlepšieho z vašich ľudí a ich bezpečnosť je to, čo odlišuje v odvetví služieb dobré od skvelého. Spoločnosť Diversey berie bezpečnosť vážne a navrhuje výrobky, školenia a podporu, ktorá pomáha predchádzať úrazom skôr, ako k nim dôjde.

  • Udržateľnosť – Udržateľnosť je o trojitom dolnom rade ľudí, planéty a zisku. Je to o rovnováhe. V spoločnosti Diversey sa zameriavame na naše podnikanie už dlhú dobu. Každodenné obavy, ako sú kvalita vzduchu v interiéri, ekologické mandáty na čistenie a vplyv na životné prostredie, rýchlo naberajú spád a ovplyvňujú rozhodnutia o kúpe.  Pomáhame vám nielen reagovať, ale aj viesť.

  • Neustále inovácie – dodávatelia by vám mali priniesť nové nápady na zlepšenie a rozvoj vášho podnikania. Spoločnosť Diversey je svetový líder v oblasti riešení starostlivosti o budovy a má rozsiahle odborné znalosti v oblasti zdravotníctva, maloobchodu, stravovania, pohostinstva, výroby potravín, balenia a ďalších.  Spoľahnite sa na naše znalosti trhu, produktové systémy, metodiky a podporu, ktoré vám pomôžu rýchlejšie napredovať na ceste k ziskovému rastu.