Osobná starostlivosť
Pretože každý moment sa počíta

Thumbnail Thumbnail

Pokiaľ ide o starostlivosť o pokožku, vieme, že aj malé okamihy majú veľký vplyv, bez ohľadu na to, v akom odvetví pôsobíte.

Diverseysa zaviazala revolucionalizovať osobnú starostlivosť prostredníctvom neustálej inovácie a spolupráce s našimi zákazníkmi. Naše hygienické riešenia podporujú širokú škálu potrieb v rôznych odvetviach vrátane pohostinstva, stravovania, zdravotnej starostlivosti a maloobchodu.

 

Vodca v oblasti riešení osobnej starostlivosti

Pokiaľ ide o udržanie zdravia vašich hostí a zamestnancov, je hygiena rúk rozhodujúcou súčasťou udržiavania škodlivých baktérií na uzde. Spoločnosť Diversey vytvára efektívne riešenia, ktoré reagujú na potreby a výzvy priestorov, pre ktoré sú navrhnuté.

 

Vstupná časť
Vieme, že vaši zákazníci vnímajú čistotu vstupnej časti zariadenia ako odraz vašich hygienických štandardov. Váš prístup k hygiene rúk poskytuje chvíľku uistenia, a preto poskytujeme bezpečné, hygienicky zapečatené riešenia s robustnými systémami proti krádeži, ktoré zaisťujú konzistentnú dostupnosť, nižšie celkové náklady na vlastníctvo a vyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov na ochranu vašej značky.

 

Zadná časť
Chceme vám umožniť zamerať sa na svoje podnikanie, a preto navrhujeme bezpečnejšie, jednoduchšie a menej rušivé výrobky na hygienu rúk, ktoré sa hladko integrujú do vašich základných procesov. Toto umožňuje vašim zamestnancom pracovať s rovnakými vysokými štandardmi v každom okamihu v rámci oblastí použitia, lokalít a geografických regiónov.

 

Triedy
Vieme, že bezpečnosť vašich študentov a zamestnancov je vašou najvyššou prioritou. Chápete, že dobrá hygiena rúk je najúčinnejším spôsobom, ako zastaviť šírenie nachladnutia, chrípky a iných infekcií na vašich školách. Podporujeme vaše priority poskytovaním účinných riešení hygieny rúk, ktoré zastavia šírenie choroboplodných zárodkov, a zároveň poskytujeme produkty bez alergénov na starostlivosť o zdravie vašich študentov a zamestnancov.

 

Zdravotná starostlivosť
Vieme, že čisté ruky zachraňujú životy, pretože hygiena rúk je jediným najúčinnejším krokom pri zastavení prenosu infekcií, ktorým sa dá predchádzať. Zdieľame váš záväzok pokračovať v zlepšovaní dodržiavania hygieny rúk, a preto poskytujeme riešenia, ktoré vám pomôžu splniť 5 momentov hygieny rúk Svetovej zdravotníckej organizácie v mieste, kde sa staráte o pacienta.

 

Návštevné miestnosti
Vieme, že produkty osobnej starostlivosti, ktoré zdieľate so svojimi hosťami, sú odrazom vašich hodnôt a poskytujú vám okamih na zlepšenie zážitku vašich hostí. Pri navrhovaní vizuálne atraktívnych a dokonca aj na mieru šitých riešení v oblasti osobnej starostlivosti, plných značiek na svetovej úrovne, ktoré hostia poznajú a ktorým dôverujú, úzko spolupracujeme s našimi klientmi. Sú dávkované tak, aby znižovali množstvo plastového odpadu a zabezpečili špičkový výkon v oblasti udržateľnosti, ako aj vynikajúce náklady na používanie.

 

Dôveryhodné produktové rady

Máme silné portfólio medzinárodných produktových radov, ktoré uspokoja jedinečné potreby všetkých sektorov, ktorým slúžime. Naši zákazníci k nám prichádzajú, pretože sú naše riešenia spoľahlivé, inovatívne a nákladovo efektívne. Zostávajú s nami, pretože naše služby a pozornosť k detailu zostávajú neporovnateľné.

 

Globálna prístupnosť

Pôsobíme na šiestich kontinentoch a sme odhodlaní vytvárať pozitívny udržateľný vplyv zlepšovaním životov ľudí na celom svete prostredníctvom riešenia naliehavých potrieb v komunitách, v ktorých pôsobíme my a naši zákazníci.

 

Soap For Hope™

Každý rok zomrie na choroby, ktorým sa dá predísť jednoduchým umývaním rúk, viac ako 7 miliónov detí. A každý rok v typickom 400-izbovom hoteli vznikne 3,5 t odpadu z pevného mydla. Tento odpad ide buď na skládku, alebo je prepravený do globálneho recyklačného zariadenia, čo stojí hotely vysoké poplatky.

Náš program Soap for Hope učí ohrozené komunity uchovať kúsky mydla hotelov a vytvoriť z nich nové mydlá.

 

Súkromné organizácie pre hygienu rúk pre pacientov (POPS)

Prostredníctvom nášho členstva v Súkromné organizácie pre hygienu rúk pacientov, organizácie, ktorú založilo Oddelenie poskytovania a bezpečnosti služieb Svetovej zdravotníckej organizácie, sa usilujeme využiť naše globálne silné stránky na zlepšenie vykonávania odporúčaní WHO v rôznych častiach sveta vrátane rozvojových krajín.

 

Spolupracujeme na globálnom znižovaní infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou vrátane patogénov rezistentných na antimikrobiálne látky.