DiverseyProgramy spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR) nás vedú k spolupráci s rôznymi partnermi z celého sveta pri zlepšovaní života v komunitách, v ktorých pôsobíme. Dobrovoľníctvo zamestnancov, pomoc pri katastrofách a darovanie produktov sú odrazom úsilia spoločnosti Diversey byť dobrým korporátnym občanom. Avšak, to, čo odlišuje spoločnosť Diversey, je naše rozšírenie CSR na vytváranie zdieľanej hodnoty (CSV). Partnerstvom s našimi zákazníkmi a mimovládnymi organizáciami riešime spoločné sociálne a environmentálne výzvy. Vzájomne prospešné programy, ako napr. Soap For Hope a Linens For Life, sa týkajú všetkých troch častí udržateľnosti so sociálnymi, environmentálnymi a finančnými výhodami.

 

SOAP FOR HOPE™

Každý rok zomrie na choroby, ktorým sa dá predísť jednoduchým umývaním rúk, viac ako 7 miliónov detí. A každý rok v typickom 400-izbovom hoteli vznikne 3,5 t odpadu pevného mydla. Tento odpad ide buď na skládku, alebo sa prepravuje do globálneho recyklačného zariadenia, čo stojí hotely poriadne poplatky. 

Preto sme začali program Soap for Hope, ktorý učí ohrozené komunity, ako zachrániť kúsky mydla z hotelov a premeniť ich na nové mydlá.

Soap For Hope

 

LINENS FOR LIFE™

Linens for Lifemá jednoduchý, ale silný cieľ: podporiť postavenie ľudí, ktorí museli byť vysťahovaní kvôli katastrofe, s podporou spoločnosti Diversey a jej hotelových zákazníkov. Vďaka tomuto programu si niekoľko rodín v komunite dokáže zarobiť na živobytie tým, že zmenia vyradenú hotelovú bielizeň na nové a užitočné veci, ktoré môžu predať. Hotely môžu zároveň recyklovať bielizeň takým spôsobom, ktorý robí skutočný rozdiel. A pomáhať ľuďom, ktorí prišli o všetko pri prírodnej katastrofe a ktorí bývajú v utečeneckých táboroch.

Komunity sú vzdelávané ako šiť a používať šijacie stroje, ktoré im darovala spoločnosť Diversey. Lokálna charitatívna organizácia je vyškolená na riadenie programu. Po vyškolení môžu pracovať v komunálnej budove utečeneckého tábora a dodať život bielizni, ktorú darovali hotely. Medzi takto vytvorené veci patria obliečky na vankúše, tašky na plecia a jednoduché odevy, ktoré sa potom predávajú, vďaka čomu zarobia ľudia, ktorí ich vyrobili, malý príjem.

Linens For Life

 

SIEŤ ISSA HYGIEIA

Ženy by nemali čeliť diskriminácii na základe pohlavia a mali by vždy využívať príležitosti na postup iba na základe zásluh. Bohužiaľ to tak vždy nie je a, čo ešte zhoršuje tento problém, ženy sú na všetkých úrovniach často menej sebavedomé, keď žiadajú o nástroje a zaškolenie potrebné na nepretržitý profesionálny rozvoj. 

Cieľom  Siete ISSA Hygieia je zvrátiť túto nepriaznivú sociálnu podmienenosť a poskytnúť posilňujúcu a podpornú sieť, ktorá umožňuje talentom zažiariť a rozvíjať sa bez ohľadu na pohlavie. 

Sieť ISSA Hygieia