Cieľom spoločnosti Diversey je každodenná ochrana a starostlivosť o ľudí. Spoločnosť Diversey bola, je a bude priekopníkom a partnerom pre zdravý a spokojný život. Neustále sa usilujeme o dodávanie revolučných technológií v oblasti upratovania a hygieny, ktoré poskytujú úplnú istotu zákazníkom vo všetkých našich celosvetových odvetviach. Tieto odvetvia zahŕňajú okrem nápojového a mliekarenského priemyslu tiež správu budov, zdravotníctvo, hotelierstvo, obchodné reťazce, reštaurácie a gastronomické prevádzky. Spoločnosť Diversey dodáva produkty, systémy a služby v oblasti upratovania, hygieny a údržby, ktoré efektívne integrujú chemické prostriedky, stroje a programy udržateľnosti. Všetko, čo robíme, je založené na úplnom presvedčení, že upratovanie a hygiena sú podstatné pre náš život a že poskytujeme veľmi dôležité služby.

Vďaka 95 rokom odborných skúseností a znalostí spoločnosť Diversey vyvíja upratovacie technológie, ktoré chránia životy, sú prispôsobené potrebám zákazníkov, šité im priamo na mieru a sú trvalo udržateľné. Pri všetkých našich aktivitách kladieme dôraz na ochranu, zlepšovanie životného prostredia a potreby našich zákazníkov. Etický záväzok spoločnosti Diversey je zahrnutý vo všetkých našich produktoch a každodenných vzťahoch s našimi zamestnancami, zákazníkmi a našou planétou. Sme priekopníkom budúcnosti a tvorcom inovácií.

Internet of Clean™ predstavuje centrálny koncept nášho podnikania, ktorý prepája naše myslenie s najnovšou technológiou, aby sme zaistili, že naše znalosti z oblasti čistenia a hygieny premeníme na zvýšenie efektivity prevádzok a správneho využitia ľudského kapitálu. Spoločnosť Diversey prispieva k značnému zvyšovaniu produktivity, znižovanie celkových prevádzkových nákladov a ochrane značky. Spoločnosť Diversey sídli vo Fort Mill v Južnej Karolíne v USA a zamestnáva približne 9000 pracovníkov po celom svete.

 


VÍZIA

Zdravý a bezpečný svet, kde môžu ľudia spokojne žiť.


POSLANIE

Každý deň chrániť ľudí a starať sa o ne presadzovaním technológií čistenia a hygieny zameraných na budúcnosť.


HODNOTY SPOJENÉ S NAŠOU ZNAČKOU

Hodnoty, ktoré sa spájajú s našou značkou, sú hodnoty, za ktorými stojíme a ktorým veríme. Slúži nám ako základné princípy a určujú, ako by sa naša značka mala správať vo svete.

 

Veríme v náš profesionálny a odvážny prístup

Staráme sa o našich ľudí, naše partnerstvá, našich zákazníkov, našu planétu a sľuby, ktoré dávame. Starostlivosť je súčasťou všetkého čo robíme a v čo veríme.

Veríme, že sme zodpovední partneri

Neúnavne hľadáme nové a ďalšie nápady. Náš nevyčerpateľný elán a neustále odhodlanie nás núti byť lepší ako sme boli včera, výzvy plníme bezodkladne, každý deň dvíhame latku a víťazíme.

Veríme, že robíme správne a odvážne rozhodnutia

Držíme sa vysokých štandardov, čo znamená, že musíme robiť ťažké rozhodnutia. Neberieme tieto rozhodnutia na ľahkú váhu, ale sme pripravení robiť tieto voľby pre dobro nášho podnikania a pre dobro našich ľudí.