Caring. Protecting. Always. Let's Live

Caring. Protecting. Always.

Cieľom spoločnosti Diversey je každodenná ochrana a starostlivosť o ľudí.

diversey
Diversey - Váš partner pre život
Spoločnosť Diversey bola, je a bude priekopníkom a partnerom pre zdravý a spokojný život. Neustále sa usilujeme o dodávanie revolučných technológií v oblasti upratovania a hygieny, ktoré poskytujú úplnú istotu zákazníkom vo všetkých našich celosvetových odvetviach.
Sektory

Efektívne technológie

Neustále sa usilujeme o dodávanie revolučných technológií v oblasti upratovania a hygieny, ktoré poskytujú úplnú istotu zákazníkom vo všetkých našich celosvetových odvetviach.