DiverseyPrístup „Facilitators for Life“ spoločnosti Diversey znamená, že chránime životy ľudí pomocou inovatívnych riešení, vďaka ktorým je jedlo, pitie a zariadenia bezpečnejšie a hygienickejšie. Naše blízke vzťahy so zákazníkmi nám pomáhajú pri identifikácii neefektívnosti a znižovaní dopadov ich činnosti na životné prostredie, pretože šetria peniaze a energiu, znižujú spotrebu vody a eliminujú odpad.

 

Okrem zníženia celkových nákladov na čistenie znížením účtov za energie pre zákazníkov zahŕňa spoločnosť Diversey do inovácií aj ekologickú chémiu. Naše čistiace prostriedky na biologickom základe používajú namiesto neobnoviteľných chemikálií na báze ropy obnoviteľnú surovinu získanú z rastlín. Spoločnosť Diversey zároveň dodržiava zásady zodpovednej chémie, ktoré usmerňujú nové zloženie neobsahujúce materiály s možnými obavami.

Zodpovedná chémia

 

DiverseyUkazovateľ udržateľnosti spoločnosti Diversey má tri technologické platformy: chemikálie, obaly a zariadenie. V rámci každej z týchto platforiem existujú kritériá na identifikáciu príležitostí na zvýšenie výkonnosti nového produktu z hľadiska udržateľnosti, a to sledovaním každej fázy životného cyklu produktu. U každej z týchto platforiem sa nachádza päť kategórií životného cyklu: suroviny, výroba, distribúcia a skladovanie, použitie výrobkov a koniec životnosti. Pre každú technologickú platformu existuje až 25 individuálnych kritérií, ako je súlad s našou politikou zodpovednej chémie, obsah obnoviteľného materiálu, efektívna výroba, znížená spotreba vody v mieste zákazníka a recyklovateľnosť.

 

Ukazovateľ má technický rámec, ktorý pomáha odhaliť spôsoby, ako integrovať ďalšie atribúty trvalej udržateľnosti do projektu. Skutočnou silnou stránkou tohto prístupu je však uľahčenie diskusie medzi výskumom a vývojom, marketingom a udržateľnosťou, ktorá prebieha na začiatku procesu. Stimuláciou multidisciplinárneho brainstormingu v počiatočnej časti zúženia inovácií sa vyhýbame tomu, aby sa udržateľnosť stala úvahou „po skutočnosti“, ktorá sa robí iba tesne pred uvedením produktu na trh.

25 kritérií udržateľnosti