Správa o udržateľnosti

Diversey's Sustainability Report Diversey's Sustainability Report

Diversey vždy považovala environmentálnu správu za efektívnu obchodnú stratégiu.

 

Eliminácia odpadu v našich prevádzkach a zefektívnenie využívania zdrojov vo všetkých zariadeniach spoločnosti Diversey vedie k environmentálnemu pokroku a finančnej návratnosti investícií. Okrem toho presahuje náš záväzok voči životnému prostrediu naše činnosti. Využívame tiež príležitosť znižovať množstvo odpadu, šetriť vodu a šetriť energiu v zariadeniach našich zákazníkov dodávaním inovácií zameraných na udržateľnosť. Náš prístup k navrhovaniu výrobkov nás zároveň vedie smerom, kedy sa pozeráme na zdroj materiálov v našich výrobkoch s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu životného prostredia v celom hodnotovom reťazci.

Infografika environmentálnych cieľov do roku 2025

 

Záväzok v oblasti udržateľnosti v rámci spoločnosti Diversey je zrejmý z našich správ o udržateľnosti z roku 2004. Dosiahnuté výsledky sme preukázali aj v rámci našich partnerstiev s WWF a Climate Savers, nášho vedenia v rámci projektu zverejňovania uhlíka, spolupráce s Alianciou pre vodohospodárstvo, cenou Asean Corporate Sustainability Award a mnohými ďalšími úspechmi. 

Infografika ciele a ľudia 2025

 

Keď sa pozrieme do budúcnosti, udržateľnosť zostane neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania, našich zamestnancov a inovácií, ktoré prinášame na trh. Environmentálne výzvy, ktorým dnes svet čelí, musia riešiť vedúce spoločnosti, ktoré sú ochotné transformovať svoje priemyselné odvetvia pomocou efektívnosti, technológie a udržateľných postupov. Spoločnosť Diversey bude pokračovať na ceste udržateľnosti so zreteľom na pozitívne sociálne, environmentálne a ekonomické zlepšenie.

Goals infographic solutions.png