Politika trvalej udržateľnosti

Thumbnail Thumbnail

Politikou spoločnosti Diversey je viesť udržateľný podnik v súlade so všetkými platnými zákonmi v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov a komunít, ako aj predchádzanie škodám na životnom prostredí patria medzi hlavné zodpovednosti spoločnosti Diversey. Spoločnosť Diversey sa zaviazala k neustálemu zlepšovaniu; zaisteniu bezpečných pracovných podmienok pre našich zamestnancov; a k propagácii bezpečného dizajnu, používania a manipulácie s našimi výrobkami.

 

Naše environmentálne úsilie podporuje trvalo udržateľnú výrobu, používanie a likvidáciu všetkých výrobkov spoločnosti Diversey. Zároveň sa usilujeme aj o bezpečnosť a vynikajúce prostredie ako neoddeliteľnú súčasť nášho systému riadenia výkonnosti. Od každého zamestnanca sa očakáva, že v rámci svojich úloh bude tieto ciele podporovať.