Prevencia vypuknutia ochorenia

Thumbnail Thumbnail

Prevencia vypuknutia ochorenia

 

Diverseychápe hrozbu, ktorú predstavuje prepuknutie ochorenia pre vašich zákazníkov, hostí, zamestnancov, pacientov a návštevníkov. Náš záväzok k čistejšej a zdravšej budúcnosti sa odráža v podpore, ktorú poskytujeme, aby sme vám pomohli minimalizovať toto riziko a udržiavať bezpečné zariadenie. Správna dezinfekcia je kľúčovým preventívnym opatrením v každej budove. Dezinfekčné výrobky, ktoré spĺňajú odporúčania Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na kontrolu environmentálnych infekcií kľúčových patogénov na povrchoch, môžu pomôcť vytvoriť zdravšie prostredie, zvýšiť produktivitu a znížiť celkové náklady zariadenia.

 

Náš záväzok

Dostupnosť zdrojov

Diverseyzaviedla sériu zdrojov, ktoré majú pomôcť organizáciám zvládnuť ohniská vírusov, vrátane zabezpečovania vzdelávania a školení organizáciám o najlepších postupoch pri čistení a dezinfekcii vo verejnom prostredí. Všetky referenčné materiály odzrkadľujú odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

 

Odborné poradenstvo

Diverseymá k dispozícii odborníkov, s ktorými môžete prekonzultovať čistiace a hygienické procesy pre nemocnice a verejné priestory, ako sú napr. školy a kancelárske budovy. Náš tím odborníkov poskytne poradenstvo manažérom zariadení, ktorí sa snažia vyhodnotiť dezinfekčný protokol a vylepšiť aktuálne postupy.

 

Dbajte na správnu hygienu rúk

Časté umývanie rúk mydlom a vodou alebo používanie alkoholového gélu môže zabrániť prenosu chorôb.

DiverseyPrevencia vypuknutia ochorenia: Ako si umývať ruky