Naša história

Diversey Our History_banner Diversey Our History_banner
Časová os

 

1923

DiverseyKorporáciu založil August Kochs so synom Herbertom W. Kochsom dňa 4. augusta 1923, ako špecializovanú dcérsku spoločnosť spoločnosti špecializujúcej sa na priemyselné čistenie, Victor Chemical Works, so sídlom v Chicagu, ktorá bola založená o dve desaťročia skôr, v roku 1902.

 

Kochsovci chceli dať svojej novej organizácii názov, ktorý „by ich neobmedzoval; názov, ktorý by nemal žiadnu konotáciu a ktorý by nič neznamenal“. O názve diskutovali počas obedu v reštaurácii na Diversey Avenue v Chicagu. Keď sa starší Kochs pozrel na pomenovanie ulice, napadol ho názov. Herbert zostal predsedom spoločnosti Diversey, Inc. 35 rokov.  

 

1950

V decembri v roku 1950 začala spoločnosť Diversey Corp. fungovať ako samostatný subjekt po tom, ako ponúkla spoločnosť F. Eberstadt & Co., Inc. jej 143 000 verejne obchodovateľných kmeňových akcií.

 1978 – Molson

V roku 1978 pokračovala spoločnosť Molson Companies Limited, pravdepodobne najznámejšia tým, že je najstarším pivovarom v Severnej Amerike, v strategickej diverzifikácii, ktorá zahŕňala akvizície spoločností špecializujúcich sa na chémický priemysel. Spoločnosť ponúkla Diversey Corp. 28 $ za akciu, čím sa stala Molsonovou prvou veľkou akvizíciou v Spojených štátoch. Herbert Kochs zostal predsedom spoločnosti až do roku 1979, kedy odišiel do dôchodku.

 

O dva roky neskôr získala spoločnosť Molson ďalšiu americkú upratovaciu spoločnosť, BASF Wyandotte Corporation, výrobcu chemických výrobkov, ktorý sa špecializoval na stravovacie služby a komerčné práčovne. Následnou fúziou spoločnosti BASF a spoločnosti Diversey v Kanade sa divízia chemických výrobkov spoločnosti Molson stala druhým najväčším prispievateľom k zárobkom. Zlúčenie rýchlo zvýšilo podiel spoločnosti Diversey na americkom akciovom trhu. Divízia chemických špecializovaných výrobkov mala následne najväčšiu celosvetovú prítomnosť akejkoľvek spoločnosti v chemickom priemysle; so zastúpeniami v 36 krajinách a 52 výrobnými závodmi. S cieľom zachovať výhodu zdôraznila spoločnosť Diversey vývoj výrobkov a technológii určených na použitie na celom svete.

 


 

1996 – Unilever

Ako spoločnosť Molson pomaly opúšťala trh s čistiacimi chemikáliami, došlo v roku 1996 k predaju väčšiny spoločnosti Diversey britsko-holandskej nadnárodnej spoločnosti so spotrebným tovarom, Unilever. Akvizícia spoločnosti Northbrook v roku 1996, Diversey Corporation so sídlom v Illinois vytvorila DiverseyLever prostredníctvom následnej fúzie so spoločnosťou Lever Industrial International. V júni 2001 sa formálne tržby spoločnosti DiverseyLever odhadovali v hodnote 1,654 miliárd €. Americké prevádzky sa nachádzali v Cincinnati v štáte Ohio, centre činností spoločnosti Unilever.

 


 

2002 – Johnson Wax Professional

Keď presunula spoločnosť Unilever svoje zameranie sa na portfólio zákazníckeho podniku, bola v roku 2002 predaná obchodná jednotka DiverseyLever inštuticionálneho a priemyselného čistenia spoločnosti Racine, Johnson Wax Professional (JWP) so sídlom vo Wisconsine v Spojených štátoch. Spoločnosť Unilever si ponechala v novovytvorenom podniku JohnsonDiversey 33-percentný podiel na majetku.

 

Táto akvizícia vytvorila druhú najväčšiu spoločnosť na inštitucionálnom a priemyselnom trhu (I&I) s tržbami na úrovni približne 2,6 miliardy dolárov a spojila dva globálne odvetvia v oblasti upratovania a sanitácie s veľmi malým prekrývaním trhu — spoločnosť Johnson Wax Professional v oblasti starostlivosti o podlahy a upratovania a spoločnosť DiverseyLever v oblasti umývania riadu, prania a spracovania jedla a sanitácie.

 

2009

V júli 2009 znížila spoločnosť Unilever svoj podiel na majetku v spoločnosti JohnsonDiversey na 4 percentá. Spoločnosť JohnsonDiversey zároveň oznámila, že spoločnosť Clayton, Dubillier & Rice, Inc. (CD&R) prevezme 46 percent podielu na majetku ako súčasť širšej rekapitalizačnej iniciatívy. Názov Diversey bol predaný so všetkými značkami, ktoré sa používali výlučne len v operáciách spoločnosti DiverseyLever. Spoločnosť DiverseyLever naďalej predávala profesionálnym kanálom a kanálom cash-and-carry určité spotrebiteľské značky, ktoré si ponechala spoločnosť Unilever.

 

2010

Spoločnosť JohnsonDiversey, Inc. a spoločnosť JohnsonDiversey Holdings, Inc. oznámili dňa 1. marca 2010, že predstavenstvo oboch spoločností schválilo zmenu obchodných názvov. V tedy sa zmenil názov spoločnosti JohnsonDiversey, Inc. na Diversey, Inc. a spoločnosť JohnsonDiversey Holdings, Inc. sa premenovala na Diversey Holdings.  

 


 

2011 – Sealed Air, Corp.

Dňa 1. júna 2011 oznámila spoločnosť Sealed Air Corporation svoj úmysel kúpiť spoločnosť Diversey, Inc. V roku 2013 informovala spoločnosť Sealed Air o nových divíznych stratégiách a vytvorila obchodné jednotky Food Care, Product Care a Diversey Care. V októbri 2016 oznámila spoločnosť Sealed Air plán na odčlenenie divízie Diversey Care spolu s podnikom pôsobiacim v oblasti hygieny potravín a čistiacich produktov v rámci divízie Food Care.

 


 

2017 – Bain Capital Private Equity

V marci 2017 oznámila spoločnosť Bain Capital Private Equity kúpu divízie Diversey Care spoločnosti Sealed Air, ako aj podniku s riešeniami v oblasti hygieny potravín, ktorý bol súčasťou divízie Food Care, s cieľom riadiť ju ako samostatnú spoločnosť. Predaj bol dokončený dňa 6. septembra 2017, kedy sa spoločnosť vrátila k svoju názvu pri založení, Diversey, Inc.

 

Dňa 4. augusta 2018 oslávila spoločnosť Diversey 95 rokov inovácií. 

Diversey 95 rokov